خدمات سرور مجازی

استارتاپ


يبدأ من   1852500.00 ریال
ربع سنوي

ویژه برنامه نویسان و توسعه دهندگان وب
CPU 1core
RAM 2Gig
HDD 50Gig


شرکتی


يبدأ من   4531500.00 ریال
ربع سنوي

ویژه شرکت ها و سازمان های کوچک
CPU 2core
RAM 3Gig
HDD 100Gig


سازمانی


يبدأ من   8521500.00 ریال
ربع سنوي

ویژه شرکت ها و سازمان های متوسط
CPU 4core
RAM 4Gig
HDD 200Gig


تجاری


يبدأ من   11086500.00 ریال
ربع سنوي

ویژه سازمان های بزرگ با مراجعه کننده بالا
CPU 4core
RAM 6Gig
HDD 250Gig