خدمات سرور مجازی

استارتاپ


Починаючи від   1852500.00 ریال
Щоквартально

ویژه برنامه نویسان و توسعه دهندگان وب
CPU 1core
RAM 2Gig
HDD 50Gig


شرکتی


Починаючи від   4531500.00 ریال
Щоквартально

ویژه شرکت ها و سازمان های کوچک
CPU 2core
RAM 3Gig
HDD 100Gig


سازمانی


Починаючи від   8521500.00 ریال
Щоквартально

ویژه شرکت ها و سازمان های متوسط
CPU 4core
RAM 4Gig
HDD 200Gig


تجاری


Починаючи від   11086500.00 ریال
Щоквартально

ویژه سازمان های بزرگ با مراجعه کننده بالا
CPU 4core
RAM 6Gig
HDD 250Gig